catlibaris
  işte şanlı TÜRK ORDUSU(türklügünüzle onur duyun)
 

1.ÖZEL KUVVETLERİN TARİHÇESİ

"Özel Kuvvetler Terimi", Ondokuzuncu Yüzyılda askeri terminolojiye girmiştir. Günümüze dek yapılan savaşlarda yaşamsal roller üstlenen Özel Kuvvetlerin tarihi çok yeni olmasına rağmen; uygulanan tektik ve görevler açısından tarihin derinliklerine, özellikle Hun Türklerinin ve diğer Türk boylarının ustalıkla kullandıkları "AKINCILAR" 'a kadar uzanmaktadır. Tarih boyunca Türk ordusu, kendisinden daha güçlü birliklere karşı her zaman büyük mücadeleler vermiş ve bugünkü anlamda özel harekat tekniklerini uygulayan kuvvetleri kullanmıştır.

Osmanlı döneminde ordunun en önünde yer alarak düşman hatları gerilerinde bir fırtına gibi esen "AKINCILAR", bir anlamda ilk Özel Kuvvetleri oluşturmuşlardır. Kurtuluş Savaşında milli ordunun ihtiyaç duyduğu personel, silah, cephane, araç ve gereçlerin Anadolu'ya sevkıyatı ile vatanın dört bir yanında işgalci kuvvetlere karşı Milli Mücadelenin yürütülmesine ön ayak olan ve cephe gerilerinde işgal ordularına darbeler vuran çeteler ile Teşkilat-ı Mahsusa, bugünkü Özel Kuvvetlerin görevlerini, dönemlerinde yerine getiren teşkilatlar olmuştur. Cumhuriyet döneminde de en ciddi sınavını, Kıbrıs Türklerinin özgürlüğüne kavuşmasında Türk Mukavemet Teşkilatı içinde yer alarak vermiştir.

Bugünkü özel Kuvvetler Komutanlığının çekirdeği; 2 nci Dünya Savaşını müteakip, Sovyetler Birliğinin Türkiye için büyük bir tehdit oluşturması üzerine, Silahlı Kuvvetlerin harekatını, düşman gerisinde icra edilecek faaliyetlerle kolaylaştırmak maksadıyla; 1952 yılında, zamanın Yüksek Savunma Kurulunun karan ile Milli Avcı Birlikleri şubesi olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren, gelişimini modem çağın gereklerine uygun olarak sürdürmüş ve TSK.nin reorganizasyonu kapsamında 1992 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı adını almıştır. Özel Kuvvetler Komutanlığı Özel Birlikler, Okul ve Destek Birlikleri şeklinde teşkilatlanmıştır. Özel Birliklerin temeli her biri kendi konularında uzman timlerden oluşmuştur
.

2.VAZİFELERİ

Özel Kuvvetler Komutanlığı; Özel Harekat ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, ileri teknoloji ürünü cihazlar ve silah sistemleri ile teçhiz edilmiş, üstün eğitim ve esnek bir komuta sistemine sahip çok maksatlı bir kuvvettir. Özel Kuvvetler Komutanlığı; mevcut kuruluş ve yapısıyla her türlü hava ve arazi şartlarında; yurtiçi ve yurtdışında düşman derinliklerinde özel harekat, Muharebe Arama/Kurtarma ve İç Güvenlik Harekatı planlama ve icra etme imkan kabiliyetine sahiptir.

Bununla beraber, dünya üzerinde çeşitli bölgelerde sıklıkla karşılaşılan savaş dışı harekatlar dikkate alınarak, Barışı Destekleme, İnsani Yardım ve Tahliye, dost ve müttefik ülke Özel Kuvvetlerinin kurulması ve gelişimine katkı sağlamak gibi görevleri de yerine getirebilecek imkan ve kabiliyete de kavuşturulmuştur.

Marmara bölgesinde 17 Ağustos 1999 ve Bolu-Düzce Bölgesinde 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen deprem felaketleri sonrası, benzeri doğal afetlerde afet bölgesinde A/K faaliyetleri icra etmek maksadıyla, dünya standartlarına sahip TSK. Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) Birliği Mayıs 2000 tarihinde Öz.Kuv.K.lığı bünyesinde teşkil edilmiştir. Bu birlik üç saat içinde yurtiçi ve yurtdışında her türlü doğal afete müdahale edebilecek yeteneğe kavuşturulmuştur
.

3.ÖZEL KUVVETLERİN ÖZELLİKLERİ

Özel Kuvvetlere personel gönüllülük esasına göre Kıtalardan ve sınıf okullarından alınır.

Kamuoyunda "BORDO BERELİLER'' olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı üstün bedeni ve fikri yeteneğe sahip personelden oluşmaktadır.

Özel Kuvvetler personelinin eğitimlerinde; Öz.Kuv,K.lığının vazifelerini yerine getirmesini sağlamak maksadıyla, fikri eğitim yanında, yoğun ve yorucu eğitimlerle personelin fiziki ve ruhsal dayanıklılığı artırılmakta ve hareketlerin alışkanlık haline getirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle her personel Komando, Paraşüt, Hayat-ı idame, Su Üstü ve Su Altı ve Lisan gibi 3,5 yıl süren yurtiçi ve yurtdışı kurslardan geçirilmektedir.

Özel Kuvvetler personeli, sıcak çatışma yanında, asimetrik tehditlere karşı eğitimi, yabancı dil konusundaki yeterliliği, harekat bölgesinin kültürüne yakınlığı, yeni durumlara süratle adaptasyonu, politik ve ekonomik konulara yakınlığı ve gündemi yakinen takip etmesi özellikleriyle de iyi bir diplomat özelliklerine sahiptir.

Özel Kuvvetler personeli, kazanılmış yeteneklerinin muhafazası ve kendisine her an verilecek vazifelerin yerine getirebilmesi maksadıyla, idame eğitimleri yanında, her türlü silahlar ile atış ve müşterek tatbikatlar icra etmektedir.

Özel Kuv.K.lığı; eğitimlerini, alacağı göreve uygun olarak Türkiye'deki uygun bölge ve tabiat şartlarında yapmaktadır. Ayrıca Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile de müşterek eğitim ve tatbikatlar icra etmektedir.

Her yıl NATO Tatbikatlarına kararlaştırılan oranda katılmaktadır. Ayrıca dost ve müttefik ülke Özel Kuvvetleri ile yapılan mutabakata göre Türkiye' de veya kendi ülkelerinde müşterek eğitim yapmaktadır.

Özel Kuvvetler Komutanlığının her bir personeli Silahlı Kuvvetlerimizin bütün mensupları gibi yüreği Vatan, Millet ve Atatürk sevgisi ile dolu olup, görevini emir komuta zinciri içerisinde büyük bir özveri ile yerine getirme azim ve kararındadır.
Bordo Bereliler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değişik sınıf ve rütbelerdeki subay ve astsubaylarından oluşan, iç ve dış tehditlerin bertaraf edilmesine karşı her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yapabilecek nitelikte üst düzey eğitime tabi tutularak yetiştirilmiş özel askerlere verilen isimdir.

Bordo Bereliler aynı zamanda devlet büyüklerinin yakın koruma görevini de yerine getirirler. Dünyanın en iyi askeri özel timleri sıralamasında 1. sırada yer alır. (Kimi verilere göre 2004 yılında Almanya'da düzenlenen Özel Kuvvetler yarışmasındaki birincilik performansıyla ilk sıradadır). Ününü Abdullah Öcalan'ın yakalanma görevinde duyurmuştur. Bordo Berelilere üye olan askerlerin adları soy adları
MİT tarafından korunur.


Eğitimleri
Yurtiçi, yurtdışı ve ihtisas eğitimi olmak üzere 3 ayrı dalda 47 ayrı ders eğitimi gören "bordo bereliler", 3.5 yılda yetişmektedir.Yurtiçinde 72 hafta süreli temel nitelikli kurslar gören elit askerlere, bu eğitimden sonra yurtiçi ve yurtdışında ihtisas eğitimi verilmekte, ihtisas süreleri 10 ila 52 hafta arasında değişmektedir. Yaklaşık 3 - 3.5 yıl sonunda aday, gerçek bir "bordo bereli" olmak suretiyle özel timlerde görev alacak duruma gelmektedirler.

Yurtiçinde; savaş beden eğitimi, özel harekat, yakın muharebe, teşhis-tanıma, uzak mesafeli keşif ve devriye, sızma, yaşamı sürdürme - sorgulama sorguya mukabele, kaçma - kurtulma, hedef tarifi - ateş tanzimi - hasar tespiti, özel operasyon, psikolojik harekat, halka yardım, paraşüt, komando, gayri nizami savaş, koruma, kış muharebesi, kurbağa adam, serbest paraşüt eğitimi.

İhtisas kurslarında; atlatıcı ve yer ekip komutanlığı, tahrip teknikleri, mayın ve bubi tuzakları, ilk ve acil yardım, cerrahi teknisyen, hayatta kalma-kurtulma, cephane imha, hafif silah uzmanlığı, ağır silah uzmanlığı, istihbarat uzmanlığı, harekat uzmanlığı, muharebe kursları, psikolojik harekat kursları.

Yurtdışında; özel kuvvetlerde uzmanlık, ranger, hava indirme, sivil işler, halkla ilişkiler, devriye, yaşamı sürdürme, psikolojik harekat kursları.

Terörist Abdullah Öcalan'ın Kenya'dan alınmasını sağlayan birliktir

çııÖ
ÖçşıÜüEski Bir Bordo Bereli Komutanının Röportajı !!

Burada Egitimleri Hakkında Azda Olsa Bilgi Verilmektedir !!

1)amerika bize f 16 ları ilk gönderdiginde mühendisler hemen işe koyuldular.planları yapıyorduk ama hatalı çıkıyordu.aksamında sorunlar vardı.yapıp yapıp bozduk.onlarca defa denedik.amerikayı aradık ellerinden bir şey gelmeyecegi gibi laflar zırvaladılar.bu ise ozamanın hava kuvvetleri komutanını okadar kızdırmıstıki mühendisleri bu iş için ayrı olarak görevlendirdi.2 aylık bir uğraşla amerikanın gönderdiği f 16 ların üzerinde öyle bir oynandıki şu anda Amerika dahil diğer ülkelerin ellerinde bulunan f 16 ların 3 katı daha teknolojik ve güçlü.

2)amerikanın ünlü stratejik keşifçisi hürriyete bir açıklamada bulunmuştu.Türkiye'nin bütün gizli üstlerini biliyoruz diye.bende dahil bütün askeriye zamanında buna gülüp gecmiştik..yıllar önce boşalttıgımız yerleri bunlar sizin gizli yerleriniz diye önümüze koyuyorlardı.sadece elle tutulur boluda yeriniz var diyorlardı.müsade istediler hiçbir zaman o müsadeyi alamadılar.yıllar boyunca yalan olaylarla orayı bulabilmek için araştırma ekibi gönderdiler her seferinde asker onları ordan geri gönderiyordu.bir gün boluda vatandaslarımız kayboldu dediler valilikten izin aldılar ve orayı araştırdılar.2 hafta sonra arkalarına baka baka geldiler ve mızmızlandılar.biz sizin müttefikiniziz niye bize sölemiyorsunuz diye.

3)Türkiye'de çoğunlukla gencler ve yeni nesil TSK’yı güçsüz buluyor.arastırma yapılmadıgını amerikanın şusu busu var bizim niye yok diyorlar.ama hiç yazılanlara ve duyduklarına inanmıyorlar.askeriye bişey keşfettiginde veya icad ettiginde bunu direk acıklamaz.insanlar dedikodu dedikleri şeyler bazen gercek olabilir.kim demişki amerikada var bizde yok diye makine kimyada çok yönlü arastırmalar yapılıyor.israil teknolojik olarak güçlüdür ama demekki türkiyede güçlüki köşe dönen füze ve silahları bizle birlikte üretip geliştirmek istiyorlar.dünyanın ilk uzun menzilli topunu yaptık(35 km.).bunu üzerine atom ve nükleer silahları soruyorum verdiği cevap bende dahil çoğu yetkili bu silahların bizde olup olmadıgını bilmez.bunlar en üst düzey yetkililerin bilecegi cok gizli konulardır.ama savunma bakanımızın hatırla dünyanın bir yerinde açıklanamayan füze denemeleri yapılıyorsa,kimse diyemez bunu Türkler yapmıyor diye.

4)sana kısaca Türk askerinin başarılarını,gercek dış ülkelerde konusulanları ve olası bir savaşta Türklerin ne yapacağını söyleyim.a)türk askeri dünyanın en iyi ve ciddi ordusudur(dünya ülkelerinin ortak yaptıgı bir araştırmada türkiyenin bu dalda ödülü var ve bunu alan baksa ordu yok) b)türk hava kuvvetleri dünyanın en iyi pilotlarına sahiptir.nato ve bircok ülkenin pilotlarını eğitiriz.amerikada düzenlenen gercek savaş simulasyonunda(bu bir pc oyunu ama tam bir savaştır ve en üst derece dünya ülkeleri tarafından onaylıdır.)burada dünyanın her ülkesinin en iyi pilotları savaşırlar.bu stratejik simulasyon o kadar zordurki 1 düşman ucagı indirmek bile cok zordur.ama biz ne yaptık bizim bir pilotumuz tek basına iken 8 düşman ucagı indirmiştir. Bu başarısı amerikada olay oldu ve baksan bush onu amerikan ordusuna alabilmek için neler neler yaptı ama lamadı. c)deniz kuvvetlerine yatırımımız çok yoktur.deniz kuvvetlerimiz çok güçlü degildir ama buda bir stratejidir.3 yanı denizlerle kaplı bir ülkede soruyorsun kendine degilmi?nasıl bu ülkenin deniz kuvvetleri cok güçlü degildir diye.onunda bir caresini genel kurmay bulmustur sana Rusların gemilerle bogaza girmek istediginde karsılarına aniden cıkan o denizaltı olaynı hatırlamanı istiyorum(bu olay kardenizden bogazlara gecmek istedikleirnde karsılarına aniden çıkan denizaltıyla kaçmaları olayı.dagın altında mağaralaradan koskoca bir filo cıktı. d)profosyonel ve gerilla askerligini en iyi bilen ordu bizdedir.hala İsrail dahil bircok ülkeye dersler veriyoruz bu alanda.kısaca şu zamanda türkiyeye bir ülkenin saldırma olasılıgının nerdeyse sıfır oldugunu ve tsk nın gücünün tüm dünyaca bilindigini söyledi.ve şu örnekle devam etti ihtilal bile olsa şu anda Türkiye dünyada en cok askeri çıkarbilen ülke ne Amerika nede 1.5 milyarlık çin nede başka ülkeler.türkiye 19.5 milyon asker cıkarbilir.ben ona zamanında bordo bereli olmayı istedigimi söyleyince oda bordo berelilerden sözetmeye basladı.
Bordo bereleilerin görevi özel harekat ve savunmadır.yıllarca pkk dahil bircok yasa dışı örgüte kan kusturmuslardır.farklı aralıklarla yapılan dünya özel kuvvetler taarruz,savunma yarışmalarında 2 yarısma hariç hep birincilikle dömüşlerdir.ne amon’u ne delta force’u bordo berelilerin önünde ayakta kalamadı.almanya,Fransa dahil bircok Avrupa ülkesi özel kuvvet eğitimi aldırmak için sıradalar.ama bordo berelilere verilen ağitimin %30’u o ülkelere gösteriliyor.özel operasyonlarda sessizlik ve hız en önemli degerlerdir.k.lock dedikleri kilitleri delta force dahil diğer ülkeler 10,13 saniye arası acarken bordo bereliler maximum 7 saniyede acıyorlar.200 metrede hala nokta atışı 400 metredede bir kağıda her çizgisi 5cm’lik üçgen cizebiliyorlar.ordudaki çoğu askerin hayalidir bordo bereli olmak.ama bu iş her babayiğitin altından kalkabileceği bir iş değildir.sen karını,çoluğunu çocuğunu,ananı babanı yok sayabilirmisin BARIŞ yani ÇATLI ? Bak oğlum bordo bereli bildiğimiz askerlere benzemez.tabiri yerindeyse yanında ailesini kesseler umursamazlar.o askerlerin eğitiminde duygusallık diye bir şey yoktur.ben onların komutanı olsam ve onlara beni vurun emri versem ikinci bi emiri beklemez vururlar.eğitimlerinde bir insanın başarabileceği noktanın üstündeki işler için eğitim alırlar.kısacası en ağır şartlar onlar içindir.işte bordo bereliler bunun için bir numaradır.komando ve piyade birlikleri pkk lılarla çatışırken bordo berelileri her zaman çatışmanın arasına atarlar ve belki 6 sattir süren çatışmalar maximum 20 dakka içinde son bulur.pkk lılara bir soru sorarız yakaladıgımız zaman:’türk askerinin geldiğini nasıl anlarsın? Şarjörlerini üstümüze boşaltırlar ‘peki komandonun geldiğini nasıl anlarsın’ yarım şarjör atarlar isabetli atarlar. ‘peki bordo berelilerin geldiğini nasıl anlarsın’ tek atış duyduysak ve isabetliyse veya hiç atış olmadan adamlarımız azalıyorsa bilirizki etrafta bordo bereli vardır ve sadece kasaturayla bizi harcıyordur. İşte oğlum bordo bereliler böyledir.sana 3 olay anlatacağım o olaylar biraz daha detaylı acıklar sana kim olduklarını.(olay 1)doguda bir gece 12 kişilik bir komando birliği aldığı talimat üzerine dağa cıkıyorlar.dağda gezinirken pkk lılarla catışmaya giriyorlar.ama pkk zannettikleri aslında o gece orda devriye gezen bordo bereli timi(3 kişi).komandoların hepsi şehit düşüyor.bordo berelilerde ise hiç kayıp yok…olaylar öğrenildiğinde komando birliğinin komutanı çatışma yerine gidiyor.gittiği zaman şehitlerin olduğu yerde yüzlerce boş kovan görüyor.bölgeyi araştırdıklarında 275 metre aşşagısında 12 boş kovan buluyorlar..bu şu demek tak tak ve tak…(olay2)11 kişilik bir bordo bereli timi bir köyün güvenliğini sağlıyor.halk onlara cok sıcak ve samimi davranıyor.pkklılar bu timi bir gece pusuya düşürüp hepsini şehit düşürüyor ve kıyafetleri dahil bütün eşyalarını alıp kendileri giyiyor.o köyde bordo bereliler şehit düştü diye bayram havası var.aylarca korudukları o köyden bir hain pkklılara bilgi sızdırıyor.köyün komple pkklı olduğu spnradan ortaya çıkıyor.pkklıların bu yaptığı olayın ikinci ayında ortaya cıkıyor ve oraya 4 kişilik bir bordo bereli birliği gidiyor.sonuç:2 saat sonra 178 kişilik köyden tabiri caizse eser yok oğlum.(olay3)amerikanın askerlerimizin kafasına çuval gecirdiği o olayda orda 8 kişilik bir bordo bereli timi vardı.eğer orda komutanları emir verseydi ne ordaki 45 amerikalı asker ne diğer 20 kişilik Kürtler hiçbiri sağ cıkamazdı.orayı öyle bir savunurlardıki çok kanlı biterdi.hiç olmadı o binanın altında kilolarca patlayıcı vardı.güvenlik için orayı havaya uçurmaları bile bazı şeylere net bir cevap olurdu.o olaydan sonra orda bordo bereli oldugunu Amerikalıların ozamanki komutanı öğrendi ve genelkurmayı aradı’’askerlerinizin gösterdiği anlayış ve merhametten dolayı çok teşekkür ederim.tanrıya bin şükürki askerleriniz askerlerimizi evlerine sağ salim gönderdi.’’bu anlattıklarından sonra gercekten gurur duymaya basladım.ve komutan konuyu sas ve sat’a getirdi ve devam etti.bordo bereliler dısında tsknın bircok birimi vardır.bunların her biri birbirinden değerli askerlerdir.sas ve sat’
ı duymussundur.o askerlerde cok agır egitimden gecerler.al sana bu eğitimden 2 örnek…sas’a veya sat’a gidecek olan adaylar boş bir araziye götürülür.üzerlerinde don ve atlet dışında hiçbir sey bulundurulmaz.bu adaylara bir yol gösterilir.bu yolun sonunda onları bir kulube bekler.onlardan 6 km’lik yolu 1 saatte almaları istenir.ve oraya gitmek için yola koyulurlar.adaylar cıktıktan 10 dakka sonra her biri için özel sırf öldürmek için eğitilmiş köpekler bırakılır.1 saat oldugunda komutanlar ve denetçiler yola koyulurlar.o yolda o köpeklerin cesetlerini bulurlar.. genelde adamlar cıplak elle veya dişleriyle köpekleri parcalamıstır.hemen sordum peki komutanım hiçmi eğitim zaiatı olmuyor diye hemen cevap verdi.olmaz olurmu….diger bir eğitimdede adyların hepsi Zodyak botlarla denizin ortasına götürülürler ve bırakılırlar.belli bir saat sonra oraya tekrar bi botun onları almaya gelecegini bildirip ayrılırlar.direncli olan yaklasık 3 saat o suda hayatta kalmayı basarır.eğitim zaiatı cok olur bu eğitimde.bot geri geldiğinde kesinlikle durmaz.yanlarından gecer tutundun tutundun tutunamadın bir 3 saat daha beklersin.her seferinde böyle olur ve sas ve sat bu yüzden alanlarında 1 numaradır daha ne eğitimler görürlerki bir insanın imkansız dediği şeyler.türk silahlı kuvvetlerinin stratejistleri yüzlercedir.komutanların altında cok önemli ve kıdemli insanlardır.biz bosuna demedik pkk ya yardım ettiği için suriyeye 15 dakkada kuzeyinizden girer güneyizden çıkarız diye..işte tsknın sadece bir bölümü bukadar kuvvetlidir.sadece bordo bereliler bircok Avrupa ve dünya ülkelerinin bütün ordularına denk sayılır.
Saygılarımla... 

 

47 ayrı ders süper eğitim

 

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılanmasıyla, 1992'de teşkilatlandırılan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, Sualtı Taarruz (SAT), Sualtı Savunma (SAS), Eğirdir Dağ Komando Okulu, 1. ve 2. 
Komando Tugayı, Bolu Dağ Komando Tugayı, Midyat 3. Komando Tugayı, Foça Jandarma Okulu'nda üstün başarı gösteren subay, astsubay, uzman er ve erbaşlar arasından titizlikle seçiliyor. 'Zoru hemen başarırız, imkansız ise biraz zaman alır' sloganıyla yetişen Türk Özel Kuvvetler'i, ordumuzun göz bebeği.Üç ayrı dalda 47 ayrı ders gören Bordobereliler, 3.5 yılda yetişiyor. A ve B timleri olarak iki birimde örgütleniyor. A timleri yalnızca subaylardan, B timleri ise bir subay komutasında astsubaylardan oluşuyor.

Özel Kuvvetler personeli olmak isteyen adaylar normal bir insanın dayanamayacağı 80'den fazla testten geçmek zorunda. ABD'de katıldıkları 'Ranger' ve 'Delta Force' kurslarını derece ile bitiren bordo bereli adayların aldığı eğitimlerden bazıları şunlar:

Dondurucu soğuk ve aşırı sıcaklarda görev yapma <v:imagedata o:title="" src="file:///C:DOCUME~1MehmetLOCALS~1Tempmsohtmlclip1

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=